main product how to order support & download Talk

click for details

 

 

โปรแกรมอัพเดทสำหรับ
โปรแกรมรุ่น Professional รุ่นแฟลชไดรฟ เท่านั้น ****

การอัพเดทสำหรับโปรแกรมรุ่นติดตั้งจาก CD ได้หยุด support
ตั้งแต่ภายหลังโปรแกรมรุ่นแฟลชไดรฟออกมาจำหน่าย

เพื่อป้องกันการผิดพลาด
การอัพเดทโปรแกรมรุ่นแฟลชไดรฟ ให้กดอัพเดทผ่านจากในตัวโปรแกรมเท่านั้น

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.57.021 วันที่ 12/5/2560

1. แก้ไข ลากดาวบางครั้งจะหามุมดาวไม่ได้ (เป็นจาก 5.57.018)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.57.020 วันที่ 30/4/2560
1. แก้ไข ถ้าใช้วิมโสตรีทศา บางครั้งเปลี่ยนหน้าไปหน้าทักษาแล้วจะแฮงก์ (จากอัพเดท 5.57.018)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.57.018 วันที่ 2/4/2560
1. แก้ไข เพิ่มความเร็วและลดข้อผิดพลาดในลากดาวทำมุมกับดาว

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.57.017 วันที่ 13/2/2560
1. แก้ไข ปรับขนาดช่องวันที่เวลาจร บางครั้งกดใส่เวลาจรไม่ได้
2. แก้ไขเล็กน้อย บางครั้งแสดงข้อความผิดพลาดในช่องเปิดข้อมูลล่าสุด (เปิดข้อมูลเก่า)
3. เพิ่มเติมการ Export เป็นไฟล์ .csv จากหน้ามุมดาว

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.57.016 วันที่ 4/1/2560
1. แก้ไข ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในการแสดงผลค้นหามุมดาว

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.56.010 วันที่ 10/7/2559
1. สลับ Profile ไปมาระหว่าง สุริยยาตร์อาทิตย์ขึ้นจริงกับจานหมุน บางครั้งทำให้เวลาอาทิตย์ขึ้นในหน้าสมผุสไม่ตรง และอาจจะทำให้องศาลัคนาของดวงจรเพี้ยนไปหลายลิปดา

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.56.009 วันที่ 16/6/2559
1. แก้ไขปรับขนาดช่องใส่วันที่ เพื่อให้กดใส่เวลาได้ง่ายขึ้น
2. ปรับขนาดแถวในตารางสมผุสเพื่อให้แสดงได้ดีขึ้นเมื่อมีการปรับ DPI ของวินโดวส์

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.56.008 วันที่ 24/5/2559
1. แก้ไขบั๊ก หน้าอินทภาส ถ้าอดีตของหลักวันมีค่าเป็น 0 หลักเดือนจะมีค่าเกินไป 1

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.56.007 วันที่ 10/2/2559
1. แก้ไขบั๊ก Backup ข้อมูลอาจผิดพลาดเมื่อมีข้อมูลเปิดค้างไว้

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.56.006 วันที่ 30/1/2559
1. แก้ไขบั๊ก กราฟปฏิทินดาวปี 2559 มีเส้นขวางด้านล่างของกราฟ
2. แก้ไขชื่อไฟล์ที่ save รูปดวงชะตามี .png ติดมาด้วยทุกครั้ง

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.56.005 วันที่ 14/12/2558
1. แก้ไขบั๊ก เซฟรูปดวงนวางค์จักรในหน้าฤกษ์ไม่ได้
2. แก้ไข ปุ่มแยกหน้าในหน้าทักษาเสวยอายุหายไป

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.56.004 วันที่ 2/9/2558
1. เพิ่มเติมและปรับปรุงหน้าค้นหาข้อมูล
2. เพิ่มคีย์เวิร์ด
3. เพิ่มการค้นหาคำในหน้าบันทึก
4. แก้ไขบั๊กในหน้าตั้งค่าใช้ไฟล์ข้อมูล มองไม่เห็นปุ่ม ตกลง
5. แก้ไขบั๊ก ถ้าชื่อมีตัวอักษรพิเศษการบันทึกรูปหน้าจอจะไม่ทำงาน
6. แก้ไขบั๊ก การบันทึกรูปดวง(ที่มีองศาตากลาง)บางครั้งขึ้นข้อความ Control Element not exist
7. แก้ไขบั๊ก เมื่อ import ข้อมูลแล้วบางครั้งไม่เข้าไปในฐานข้อมูลเดิม

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.56.003 วันที่ 18/6/2558
1. แก้ไขจากรุ่น 5.56.001 รายการดวงชะตาต่อหน้าอาจแสดงขึ้นมาไม่ครบ ถ้าเลื่อนทีละหน้า
2. แก้ไขเมื่ออยู่บรรทัดสุดท้ายในรายการดวงชะตา แล้วกดลูกศรลงหรือ page down ไม่แสดงหน้าถัดไป
3. แก้ไข บรรทัดอาทิตย์ขึ้นหน้าสมผุสจรหายไป (เป็นจาก 5.56.002)
4. แก้ไข ตำแหน่งตัวหนังสือหลายๆแห่ง หากตั้งค่า dpi ต่างๆกัน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.56.002 วันที่ 30/6/2558
1. แก้ไขจากรุ่น 5.56.001 ค่า dpi ระหว่าง 120%-130% แสดงผลไม่ถูกต้อง

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.56.001 วันที่ 26/6/2558
1. ปรับขนาดหน้าโปรแกรมให้ใหญ่ตาม DPI และ Resolution ของ Windows7 และ Windows8

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.044 วันที่ 2/6/2558
1. เพิ่มเติมหน้าค้นหามุมดาวให้แสดงชื่อดาวกับชื่อมุมแทนสัญญลักษณ์ได้
2. แก้ไขเป็นจากรุ่น 5.55.043 เลือกพิมพ์มหาทักษา/วิมโสตตรี ไม่ได้
3. แก้ไขเป็นจากรุ่น 5.55.043 เมื่อเปลี่ยนวันที่จรแล้ว จะแสดงหน้าทักษาออกมาเสมอ
4. แก้ไขปุ่มเปิดปฏิทินอาจทับช่องวันที่เกิด/จร (หากเลือกตัวหนังสือแบบใหญ่)
5. แก้ไขการพิมพ์ถ้าเลือกแสดงดาวในตารางสมผุสมาก และพิมพ์ดวงตรียางค์/นวางค์ด้วย บางครั้งพิมพ์กระโดดหน้าไป
6. แก้ไขบั๊ก เมื่อกดบันทึกรูปภาพดวง ถ้าชื่อมีตัว . ในชื่อ อาจทำให้ชนิดของไฟล์ผิด

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.043 วันที่ 9/5/2558
1. เมื่อเลือกเปิดแยกหน้าวิมโสตตรีแล้วย่อลงไป อาจมีข้อความ error ขึ้น
2. ปรับปรุงความเร็วในการเปิดหน้าทักษาในกรณีตั้งให้แสดงวิมโสตตรีทศา
3. synchronise ทศาตามวันที่ปัจจุบันในหน้าวิมโสตตรีที่เปิดใหม่
4. ปรับตัวหนังสือวันที่จรหากกว้างเกินช่อง
5. แก้ไขการเปลี่ยนขนาดตัวหนังสือในหน้าบันทึก
6. แก้ไขตนุเศษหายไป หากเลือกตั้งค่า "ไม่แสดงลัคนาถ้าไม่ทราบเวลาเกิด"

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.042 วันที่ 5/4/2558
1. เมื่อเลือกแสดงช่วงวันที่ ให้แสดงดาวย้ายราศีในหน้าค้นหาดาวจรด้วย
2. ปรับปรุงการค้นหาช่วงเวลาลัคนากุมดาวอาทิตย์และจันทร์ สำหรับผู้ไม่ทราบเวลาเกิด
3. เพิ่มเติมวิมโสตตรีทศา ให้สามารถแยกหน้าต่างออกมาอิสระได้
4. เพิ่มค่าอายนางศะแบบ Citra Paksha (ให้ตรงกับตำแหน่งดาวจิตรา)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.041 วันที่ 20/1/2558
1. แก้ไข ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆตอนเพิ่มสถานที่เกิด สถานที่จรไม่ตรงกัน และหลังจากลบสถานที่ที่ไม่ได้ใช้
2. แก้ไข คำนวณแบบสุริยยาตร์แล้วใช้สถานที่เกิดต่างประเทศ เมื่อลากดาวย้ายราศีแล้วจะไม่ได้ 0 องศาพอดี
3. แก้ไข คำนวณแบบดาราศาสตร์ตัดอายนางศะแล้ว เมื่อตั้งสถานที่ไม่ใช่ประเทศไทย สมผุสดาวเกตุไทยมีค่าลิปดาผิดไป 1-20 ลิปดา ขึ้นอยู่กับว่าเกิดที่ประเทศไหน
4. ปรับการแสดงตัวเลขเวลาท้องถิ่นในหน้าแผนที่
5. ปรับค่าสมผุสลัคนาสำหรับผู้ที่เกิดต่างประเทศเล็กน้อย เมื่อคำนวณแบบสุริยยาตร์

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.040 วันที่ 16/12/2557
1. แก้ไข สำหรับดวงที่เกิดต่างประเทศ ในบางช่วงวันที่เมื่อลากลัคนาแล้วจะมีองศาหรือเวลาที่ผิดไปบ้าง
2. แก้ไข การแสดงผลในรายการหลังการค้นหา ในบางครั้ง รายการแสดงดาวในดวงของรายการไม่ถูก (แต่ข้อมูลจริงยังถูกต้อง)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.039 วันที่ 30/11/2557
1. แก้ไข เปิดหน้าทักษา สั่งพิมพ์ จะขึ้นข้อความ error

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.038 วันที่ 29/11/2557
1. แก้ไข หน้าค้นหามุมดาว ดาวเดิม-ดาวจร จะค้างถ้าค้นหาแบบไม่มีดาว midpoint(จุดในดวงจักรราศี)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.037 วันที่ 23/11/2557
1. แก้ไข จากการเพิ่มเติมในรุ่น 034 ทำให้การแสดงในหน้ามุมดาวเพี้ยนไป โดยสลับตัวเลขไทยกับอารบิค
2. ปรับปรุงการค้นหามุมดาวให้แสดง Midpoint ของดาวกำเนิดด้วย
3. ปรับปรุงความเร็วในการค้นหามุมดาว
4. ปรับปรุงการเปิดไฟล์ข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่เสียหาย
5. ตั้งการคำนวณเป็นพาราณสี ให้แสดงตนุเศษด้วย

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.036 วันที่ 8/10/2557
1. แก้ไข จากการเพิ่มเติมในรุ่น 035 ทำให้หลังจากกดบันทึกรูปดวงแล้วเสียเวลาในการ refresh ข้อมูลใหม่ทั้งหมด
2. แก้ไข กดคำนวณใหม่ในหน้าค้นหา หลังจากนั้นอาจจะค้นหาบางรายการผิดพลาด แต่การกดคำนวณใหม่ในหน้า Utilities ใช้การได้ดี
3. แก้ไข จันทรคราส วันที่ 8 ตุลาคม 2557

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.035 วันที่ 20/8/2557
1. แก้ไข ในหน้าทักษา วิมโสตตรีทศา แสดงดาวนวางค์/ตรียางค์มรณะ ไม่ครบ
2. เพิ่มเติม เมื่อเปิดโปรแกรมโฮ๋ราสาดมากกว่า 1 โปรแกรมในขณะเดียวกัน เปิดรายการข้อมูล ให้แสดงรายการที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ด้วย

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.034 วันที่ 11/8/2557
1. แก้ไข ค้นหาฤกษ์ ติ๊กที่ดิถีเรียงหมอน แต่ยังได้ฤกษ์ที่ไม่มีดิถีออกมา
2. แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยในหน้าค้นหามุมดาว และแก้ไขให้ตัวเลขดาวเรียงลำดับกัน
3. แก้ไขข้อผิดพลาด หาลัคนาผิด ถ้าหากตั้ง Regional ของวินโดวส์ไม่ใช่ Thai แต่เลือกสถานที่ในไทยเช่น Bangkok

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.033 วันที่ 22/7/2557
1. เพิ่มเติม แสดงดาวย้ายราศีในหน้าค้นหาดาวจร
2. เพิ่มเติมค้นหาดาวจรในระยะ 1 เดือน
3. เพิ่มเติมการค้นหามุมดาวจร-ดาวจร และดาวจร-ดาวเดิม ให้แสดงช่วงวันที่ที่ดาวทำมุม
4. แก้ไขค้นหา มุมดาว บางครั้งดาวที่ไม่ได้ตั้งค่าให้แสดง ยังมีขึ้นมา

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.032 วันที่ 15/7/2557
1. เพิ่มเติม ตั้งให้แสดง/ไม่แสดงองศาตากลาง (อาทิตย์อุทัย, อาทิตย์กำเนิด) ท้ังคำนวณแบบสุริยยาตร์หรือดาราศาสตร์ตัดอายนางศะ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.031 วันที่ 10/7/2557
1. แก้ไขการรวมข้อมูลหรือExportข้อมูลครั้งเก่าๆ อาจมีผลทำให้ชื่อเมืองหายไป การคำนวณใหม่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ (รวมอัพเดท 5.55.030)
2. แก้ไขถ้าเปิดหน้าทักษาแล้วเลื่อนวันที่จรในช่องวันที่จร(เหนือรูปดวงจักรราศี) ตำแหน่งดาวจรและทักษาจรไม่เปลี่ยน (รวมอัพเดท 5.55.030)
3. แก้ไขถ้าวันที่จรเป็นวันสิ้นเดือน เมื่อเลื่อนวันที่โดยกดคีย์ Ctrl+ลูกศร อาจขึ้นข้อความวว่า "ตัวเลขวันที่ไม่ถูกต้อง..." (รวมอัพเดท 5.55.030)
4. แก้ไข เลื่อนชันษาจรหรือเดือนจรไปข้างหน้าแล้ว วันที่ถอยหลัง (เป็นจากอัพเดทรุ่น 5.55.030)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.030 วันที่ 9/7/2557
1. แก้ไขการรวมข้อมูลหรือExportข้อมูลครั้งเก่าๆ อาจมีผลทำให้ชื่อเมืองหายไป การคำนวณใหม่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้
2. แก้ไขถ้าเปิดหน้าทักษาแล้วเลื่อนวันที่จรในช่องวันที่จร(เหนือรูปดวงจักรราศี) ตำแหน่งดาวจรและทักษาจรไม่เปลี่ยน
3. แก้ไขถ้าวันที่จรเป็นวันสิ้นเดือน เมื่อเลื่อนวันที่โดยกดคีย์ Ctrl+ลูกศร อาจขึ้นข้อความวว่า "ตัวเลขวันที่ไม่ถูกต้อง..."

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.029 วันที่ 23/6/2557
1. แก้ไขแสดงเดือน ๘๘ (เดือน ๘ ที่ 2) ถ้าเป็นปีที่มีเดือน ๘ 2 ครั้ง
2. เพิ่มเติมให้เลือก printer เมื่อกดพิมพ์ในหน้ากราฟปฏิทินดาว
3. แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อ Export จะมีข้อความขึ้นว่า Multistep...

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.028 วันที่ 10/5/2557
1. แก้ไขกด Ctrl-V แปะข้อความจากผลลัพธ์การค้นหามุมดาวลงในหน้าบันทึก (กดคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือก Paste จะแสดงถูกอยู่แล้ว)
2. แก้ไขเรื่องชื่อตั้งแต่รุ่น 027 บางครั้งจะถามว่า ชื่อเจ้าชะตาเปลี่ยนไป...ต้องการบันทึกทับ..

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.027 วันที่ 3/4/2557
1. แก้ไขข้อผิดพลาด "Multistep..." แสดงเมื่อกด Save เมื่อใส่ชื่อยาวเกินไป
2. เพิ่มเติม ให้เก็บความยาวของชื่อได้มากสุด 127 ตัวอักษร

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.026 วันที่ 12/3/2557
1. เพิ่มการค้นหาบางส่วนของชื่อร่วมกับกลุ่ม(ในหน้าค้นหา)
2. แก้ไขเมื่อกด Reset ในหน้าตั้งค่าแล้ว หากมี Profile ค้างอยู่ ค่าอาจไปทับ Profile นั้นถ้ากด Yes

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.025 วันที่ 1/3/2557
1. แก้ไข Export ข้อมูลออกไปแล้ว เปิดโปรแกรมแล้วตั้งค่าข้อมูลใช้ไฟล์นั้น คลิกที่รายการเลือกดวงไม่ได้ ต้องเลือก Utilities-คำนวณใหม่จึงจะเลือกได้

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.024 วันที่ 10/2/2557
1. แก้ไขการค้นหามุมมดาว บางครั้งขึ้นข้อความ overflow ซ้ำๆ
2. แก้ไขดาวในตรียางค์/นวางค์มรณะ บางครั้งไม่แสดง
3. เพิ่มเติมการกด Ctrl-D เพื่อเพิ่มเติมสถานที่เกิดใหม่(ในกรณีเลือกจากเมนูไม่สะดวก)
4. เพิ่มจังหวัดบึงกาฬ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.023 วันที่ 20/11/2556
1. แก้ไขเปิดข้อมูลเก่าแล้วกด Utilities และลบข้อมูลเมืองที่ไม่ใช้ บางครั้งมีข้อผิดพลาดจังหวัดหายไป
2. แก้ไขข้อผิดพลาดหลังจากกด Utilities และ Synchronize และกดยกเลิกออกมา
3. แก้ไขถ้าเปิดหน้าทักษา แล้วเปลี่ยนวันที่หรือเวลา ตัวเลขจะเปลี่ยนไปมาระหว่างตารางมหาทักษากับวันที่/เวลา

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.022 วันที่ 15/10/2556
1. แก้ไขเปิดข้อมูลเก่าแล้วกดเลือกรายชื่อล่าสุด แล้วตัวเลือกในรายการไม่ได้แสดงดวงล่าสุด
2. แก้ไขบรรทัดแทรกไม่ขยายออกถ้าดาวเสวยแรกเป็นดาวเกตุ (เป็นตั้งแต่รุ่นที่แล้ว)
3. เพิ่มตัวเลขอายนางศะลงไปในหน้าพิมพ์ (เคยมีในรุ่นเก่าๆแต่หายไป)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.021 วันที่ 26/9/2556
1. ปรับค่าอายนางศะ Lahiri เล็กน้อย (ประมาณ 1 ฟิลิปดา)
2. ยกเลิกค่าอายนางศะของ Raman
3. เพิ่มค่าเติมอายนางศะแบบ Suryasiddhanta
4. แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยเมื่อก๊อปปี้และแปะข้อความแบบไม่รักษารูปแบบ(ในหน้าบันทึก)
5. แก้ไขข้อผิดพลาดคำนวณอายุจันทรคติสำหรับปีที่มีเดือน ๘ สอง (ทั้งในปีเกิดหรือปีจร)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.020 วันที่ 30/8/2556
1. เพิ่มเติมปุ่ม Copy ตารางสมผุสไปไว้ในคลิปบอร์ดของวินโดวส์ (นำไป paste ใน Excel ได้)
2. เพิ่มเติมปุ่มลูกศรขึ้น-ลงในหน้ากราฟปฏิทินดาว
3. แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อใส่ตัวหนังสือลงในช่องปีพ.ศ.หน้ากราฟ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.019 วันที่ 20/8/2556
1. เพิ่มเติมตัวเลือกใส่เวลาเอง เมื่อกดไม่ทราบเวลาเกิด
2. เพิ่มเติมตัวเลือก หน้าค้นหาฤกษ์ ไม่วางลัคนาฤกษ์ในฉินทฤกษ์
3. เพิ่มเติมตัวเลือก หน้าค้นหาฤกษ์ ไม่วางลัคนาในตรียางค์พิษ(ทั้ง 3 นวางค์)
4. แก้ไขข้อผิดพลาด หน้าค้นหาฤกษ์ บางครั้งโปรแกรมหยุดทำงาน
5. แก้ไขข้อผิดพลาด หน้าค้นหาฤกษ์ บางครั้งหยุดค้นหา
6. แก้ไขการค้นหาฤกษ์ บางครั้งได้ฤกษ์ที่ไม่ได้กำหนดและมีข้อห้ามที่กำหนดแล้ว
7. แก้ไขบางครั้งตั้งลัคนาตามดาวจันทร์/ดาวอาทิตย์ไม่ได้
8. แก้ไขข้อมูลคราส

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.018 วันที่ 23/7/2556
1. แก้ไขก๊อปปี้รักษารูปแบบในช่องบันทึกใช้การไม่ได้
2. เพิ่มตัวปรับแก้ตัวอักษรมุมดาวให้ถูกต้อง (บางครั้งแบบตัวหนังสือถูกเปลี่ยนไป)
3. แก้ไขเวลา Save แล้วขึ้นข้อความว่า Save:381 Invalid property array index ถ้าชื่อเมืองสะกดไม่ถูกหรือไม่มีในฐานข้อมูล (แก้ไขในรุ่น 5.55.017)
4. แก้ไขอายุจันทรคติในหน้าอินทภาส จะนับวนในปีที่มีอธิกมาส(แก้ไขในรุ่น 5.55.017)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.017 วันที่ 18/7/2556
1. แก้ไขเวลา Save แล้วขึ้นข้อความว่า Save:381 Invalid property array index ถ้าชื่อเมืองสะกดไม่ถูกหรือไม่มีในฐานข้อมูล
2. ถ้าอยู่ในหน้าอื่นที่ไม่ใช่หน้าสมผุสดาว สั่งเคลียร์ดวงหน้าจอแล้ว ตัวหนังสือกำกับช่องในหน้านั้นหายไป
3. แก้ไขอายุจันทรคติในหน้าอินทภาส จะนับวนในปีที่มีอธิกมาส

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.016 วันที่ 8/7/2556
1. หลังจากมีการแก้ไขข้อมูลเช่น กลุ่ม หรือ วันเกิด เมื่อกด save แล้ว เรียกรายชื่อ(ในรายชื่อจะยังไม่เปลี่ยน) เป็นจากรุ่น 5.55.013
2. แก้ไขคีย์เวิร์ดของผู้ใช้ ไม่แสดงในพรีวิว หน้ารายชื่อ
3. เปลี่ยนไฟล์ข้อมูลที่ใช้ แล้วแสดงข้อความว่า Object is closed. เป็นหลังจากรุ่น 5.55.013

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.015 วันที่ 1/7/2556
1. แก้ไขสำหรับเลื่อนลูกศรขึ้นลงในรายการด้วยคีย์บอร์ดบางครั้งขึ้น-ลงมากกว่า 1 บรรทัดหรือไม่เลื่อน หรือไม่เปลี่ยนหน้า
2. แก้ไขพรีวิวรายการดวงพร้อมทั้งตัวหนังสือ บางครั้งคีย์เวิร์ดไม่ขึ้น บางครั้งตัวหนังสือไม่ถูกต้อง
3. แก้ไขกดที่ขอบด้านซ้าย(แต่ไม่โดน x) โปรแกรมปิด

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.014 วันที่ 25/6/2556
1. แก้ไขสำหรับโปรแกรมที่ไม่ได้อัพเดทมาหลายปี จะเตือนวันเกิดผิดพลาด และข้อผิดพลาดเมื่อแปลงข้อมูลเมืองต่างประเทศ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.013 วันที่ 22/6/2556
1. แก้ไขข้อผิดพลาดกดลูกศรขึ้น-ลงในรายชื่อไม่ได้
2. แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ พรีวิวรูปดวงในรายชื่อบางครั้งแสดงสี/ตัวหนังสือในข้อความไม่ถูกต้อง
3. ลดความเร็วในการค้นหา เมื่อพิมพ์ในช่องรายการ 9 คนสุดท้าย(ในหน้ารายชื่อ)
4. เพิ่มค้นหาดาวทำมุมกุม/เล็ง/ตรีโกณ ฯลฯ กับดาว/เจ้าเรือนในหน้าค้นหา

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.012 วันที่ 20/6/2556
1. แก้ไขข้อผิดพลาดเก็บข้อมูลคีย์เวิร์ด ลูกคนโต,คนเล็ก แล้วค้นหาไม่ได้
2. แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ เมื่อเวลานำไฟล์ที่ ExportAll มาเปิด
3. แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ ภายหลังจาก Import ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย
4. แก้ไขข้อผิดพลาด ค้นหาดาวเจ้าเรือนได้ตำแหน่งมาตรฐานไม่ถูกต้อง
5. แก้ไขข้อผิดพลาด หากเริ่มดวงใหม่ ใส่แต่ชื่อ แล้วเลือกผูกดวงอมาวสีเดือนนี้
6. ปรับปรุงการเปิดไฟล์ข้อมูล หากไฟล์ข้อมูลชำรุดเสียหาย
7. ปรับปรุงความเร็วในการเปิด/เลื่อนรายชื่อ
8. เพิ่มเติมการลาก ท ในดวงนวางค์และดวงฤกษ์

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.011 วันที่ 15/6/2556
เป็นการทดสอบภายใน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.010 วันที่ 1/6/2556
1. แก้ไขข้อผิดในการค้นหา ที่บางครั้งค้นหาแล้วไม่พบข้อมูลที่มี
2. แก้ไขข้อผิดพลาดใน "คำนวณใหม่" ที่เลือกจากเมนู Utilities ถ้าหากเมืองที่เกิดหายไป
3. แก้ไขข้อบางครั้งแจ้งเตือน เมื่อเวลาเป็น 24:00 น. (ในหน้าฤกษ์)
4. แก้ไขพิมพ์ดวงนวางค์จรกับซ้ำดวงนวางค์กำเนิด (เป็นจากการแก้ไข 5.55.009)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.009 วันที่ 24/5/2556
1. คำนวณลัคนาผู้ที่เกิดในประเทศอินเดีย,อิหร่าน,อัฟกานิสถาน,เวเนสซูเอลา น้อยไปประมาณ 8 องศา

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.008 วันที่ 15/5/2556
1. มุมดาวที่น่าสนใจวันนี้ บางครั้งแสดงมุมดาว 180 พร้อมกับมุม 0
2. แก้ไขในหน้าแผนที่ เมื่อเปลี่ยนเป็นแผนที่อเมริกาแล้ว กดเลือกรัฐแล้ว ชื่อปุ่มเปลี่ยนแผนที่ แสดงว่าเปลี่ยนเป็นที่อเมริกาอีกครั้ง
3. เพิ่ม จตุรางค์, สัตตางค์, ทศางค์, ทวาทศางค์ และตฤมศางค์ ในหน้านวางค์
4. เพิ่มเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดฤกษ์และบาทฤกษ์(ลูกนวางค์)ของลัคนาดวงฤกษ์ในหน้าฤกษ์

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.007 วันที่ 1/4/2556
1. แก้ไขสำหรับดวงต่างประเทศ บางครั้งกดอายุปี/เดือน ขึ้นหรือลง ตัวเลขไม่เปลี่ยนไปตามที่ต้องการ
2. แก้ไขเปิดรายการดวงชะตา บางครั้งจะแสดงข้อความ error
3. ค้นหามุมดาวบางครั้งแสดงมุมดาว 180 พร้อมกับมุม 0
4. แก้ไข Export ข้อมูลจากหน้าเปิดรายชื่อ หรือจากหน้าค้นหา ติ๊กรายชื่อข้ามหน้าไม่ได้ (เป็นจากรุ่น 5.54)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.006 วันที่ 12/3/2556
1. แก้ไขเปิดหน้าค้นหาแล้ว กดคีย์เวิร์ด จะขึ้นข้อความ error(เป็นจากรุ่น 5.55.05)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.05 วันที่ 6/2/2556
1. แก้ไขบางครั้งถ้าชื่อมีเว้นวรรคอยู่ท้ายชื่อ โปรแกรมจะถามว่าต้องการเปลี่ยนชื่อหรือบันทึกทับชื่อเดิม
2. แก้ไขชื่อเมืองที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรแปลกๆ จะทำให้การกดเพื่อใส่เมืองครั้งต่อไปไม่ได้
3. แก้ไขพิมพ์ตัวหนังสือในหน้าฤกษ์มีตัวอักษรในบรรทัดคราสเล็กผิดปกติ (เป็นหลังจากรุ่น 5.55)
4. เพิ่มคีย์เวิร์ด

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.04 วันที่ 12/2/2556
1. แก้ไขถ้าพิมพ์ในช่องค้นหา(9คนสุดท้าย)แล้วคลิกที่หัวตารางเช่น วันเกิด เพื่อเรียงลำดับ จะขึ้นข้อความ error
2. ถ้าใช้การจัดการข้อมูลซ้ำใน Utilties แล้ว บางครั้งไฟล์ข้อมูลอาจเปลี่ยนชื่อเป็น Copy(ตามด้วยตัวเลข)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.03 วันที่ 10/1/2556
1. เพิ่มเติมการย้ายดาวโดยใช้เมาส์หรือนิ้วกดแทนการลาก (drag)
2. แก้ไขตั้งค่า ราหูเฉลี่ย แล้วไม่จำใน Profile
3. แก้ไขตั้งค่าใช้สัญญลักษณ์แทนราศีและไม่ตั้ง, ชื่อราศีแสดงตัวหนังสือไม่ถูก
4. แก้ไขบางครั้งตัวหนังสือมุมดาวแสดงแบบตัวหนังสือไม่ถูก
5. แก้ไขสำหรับผู้ที่มีโปรแกรมเก่ามากเมื่ออัพเดทแล้วอาจถามเลขปก CD แต่เมื่อใส่แล้วโปรแกรมบอกไม่ถูกต้อง
6. แก้ไข ลากดาว ๙ จากเมษเข้ามีน บางครั้งจะเด้งกลับมาที่เมษ
7. แก้ไข เปิดโปรแกรมแล้วบางครั้งขึ้นเตือนว่า Object variable or With block not set

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.55.022 วันที่ 30/11/2555
1. แก้ไขถ้าข้อความในหน้าบันทึกมาก เวลาตัดแปะข้อความจะไปขึ้นที่บรรทัดแรกแทน
2. เพิ่มเติมการสนับสนุนการใช้ตัวหนังสือที่สเกลขนาด Medium/Large สำหรับ Tablet และ Notebook/Netbook ที่จอมีขนาดเล็ก
3. แก้ไขช่วงเวลาการค้นหาฤกษ์ให้เริ่มต้นตั้งแต่ 05:00 น.
4. แก้ไขไม่แสดงรายชื่อในรายการถ้ากดที่หัวของตาราง(ในปุ่มเปิดรายชื่อ)
5. แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.021 วันที่ 10/9/2555
1. แก้ไขอายุจันทรคติในหน้าอินทภาสจะผิดในปีที่มีเดือน ๘ สองหน
2. หากอยู่ในหน้าอื่นที่ไม่ใช่หน้านวางค์แก้ไขเปลี่ยน Profile แล้วอาจมีกรอบหรือดาว น, ท ขึ้นมาในหน้านั้น

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.020 วันที่ 20/9/2555
1. แก้ไขสั่งพิมพ์หน้าฤกษ์ ตัวเลของศาในบรรทัดคราสใหญ่เกินไป
2. แก้ไขเปลี่ยน Profile แล้วในหน้าทักษา แสดงตัวเลือกวิมโสตตรี/มหาทักษาไม่เปลี่ยน
3. แก้ไข อายุจันทรคติในหน้าอินทภาสบางครั้งมีค่าเป็นลบ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.019 วันที่ 15/9/2555
1. แก้ไขสำหรับรุ่นเก่ามากๆ อัพเดทแล้วผิดพลาดไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.018 วันที่ 1/9/2555
1. แก้ไข เตือนวันเกิดขึ้นข้อความผิดพลาด ถ้าไม่มีคนในรายการเตือน (เป็นจากอัพเดทรุ่น 5.54.017)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.017 วันที่ 1/9/2555
1. แก้ไข เตือนวันเกิด ไม่เรียงวันที่-เดือน (แต่เรียงปี)
2. แก้ไข เปิดข้อมูลรายชื่อ พิมพ์ในช่องค้นหา หากมีการกด Backspace เพื่อลบตัวอักษร แล้วไม่แสดงรายการค้นหา
3. แก้ไข เปิดข้อมูลรายชื่อ พิมพ์ในช่องค้นหา ถ้าค้นไม่พบ แต่ในรายการยังแสดงข้อมูลอยู่
4. แก้ไข เปิดข้อมูลรายชื่อ พิมพ์ในช่องค้นหา แล้วเลื่อนแถบ scroll ที่รายการ บางครั้งแสดงรายชื่อไม่ครบ
5. แก้ไข เปิดข้อมูลรายชื่อ คลิกที่หัวคอลัมน์เพื่อกำหนดวิธีการเรียงวันที่แล้วไม่จำ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.016 วันที่ 20/8/2555
1. แก้ไขเคลียร์ดวง แล้วกดตั้งค่า กดยกเลิกออกมาแล้วตารางสมผุสจรมีตัวเลข
2. มีคำยกเลิกซ้ำกันในหน้าตั้งชื่อกลุ่ม
3. แก้ไข กดวันที่ 2 ครั้งไม่เรียง ปี พ.ศ.

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.015 วันที่ 7/7/2555
1. แก้ไข พิมพ์ "วัน" ซ้ำกันในบรรทัดแรก
2. แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยเกี่ยวกับช่องเว้นวรรค ฯลฯ ในหน้ามุมดาวทันใจ
3. เพิ่มตัวเลือกไม่ให้พิมพ์ข้อความดาวพิษในหน้าดวงนวางค์

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.014 วันที่ 1/7/2555
1. แก้ไข ก ในช่วงเสวยแรกเป็น ๙ (วิมโสตตรี)
2. แก้ไขการเปิดโปรแกรมมีข้อมูลที่ผิดพลาดบางครั้งขึ้นข้อความ Invalid type

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.013 วันที่ 12/6/2555
1. แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อย
2. แก้ไขแถบสีดำในหน้านวางค์จักร

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.012 วันที่ 1/6/2555
1. แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยในหน้าค้นหาเมืองตามเส้น Lat.,Long
2. แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยเวลาเลือกวันที่ในหน้าบันทึก(บางครั้งวิมโสตตรีไม่เปลี่ยนตาม)
3. แก้ไข ๙ ในวิมโสตตรีให้เป็น ก

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.011 วันที่ 15/5/2555
1. แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยระหว่าง Export ข้อมูล
2. แก้ไข ถ้ากด clear หน้าจอเพื่อเริ่มดวงใหม่แล้ว profile ไม่กลับมาเป็น profile ปัจจุบันที่ตั้งเอาไว้
3. แก้ไขหน้ารายชื่อ บางทีไม่เรียงปี พ.ศ.

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.010 วันที่ 14/4/2555
1. แก้ไขปฏิทินจันทรคติ ปี 2556

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.009 วันที่ 31/3/2555
1. เพิ่มเติม แสดงดาวย้ายราศีหน้า เหตุการณ์ดาววันนี้
2. แก้ไขชื่อราศีธนู พิมพ์เป็นราศีเมษในหน้ากราฟปฏิทินดาว
3. แก้ไขเส้นกราฟ ให้เป็นเส้นหนาขึ้นเมื่อออกพิมพ์

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.008 วันที่ 20/2/2555
1. การค้นหา หากมีคีย์เวิร์ดประเภทเดียวกัน จะค้นไม่พบ
2. การค้นหา บางครั้งแสดงรายชื่อทั้งหมดแทน
3. เพิ่มคีย์เวิร์ด ภรรยาน้อย/สามีน้อย

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.007 วันที่ 1/2/2555
1. แก้ไขคีย์เวิร์ดอุบัติเหตุร้ายแรง ซ้ำกัน
2. แก้ไขแสดงดาวพักร แต่ความจริงไม่พักร (เป็นตั้งแต่อัพเดทรุ่น ๕.๕๔.๐๐๒)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.006 วันที่ 15/1/2555
1. แก้ไขในหน้ารายชื่อ พิมพ์ที่ช่องชื่อล่าสุด 9 คนสุดท้าย ถ้าพิมพ์ตัวอักษรแปลกๆ จะขึ้น error
2. เพิ่มเติมพิมพ์ (ในช่องรายชื่อ 9 คน) ใส่ตัวอักษร * หรือ % เป็นการค้นหาตัวอักษรในชื่อ เช่น *พล ค้นหาคำว่า "นายพล"

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.005 วันที่ 1/1/2555
1. แก้ไขปี ๒๕๕๕ มีอธิกมาส(เดือน ๘ 2) และปี ๒๕๕๖ ไม่มี
2. แก้ไขในช่อง รายชื่อ 9 คนสุดท้าย พิมพ์ค้นหาไม่ได้
3. แก้ไขกดที่หัวคอลัมน์ของรายชื่อหรือปุ่มเรียงลำดับ ไม่เรียงลำดับย้อนกลับ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.004 วันที่ 25/12/2554
1. แก้ไขตัวหนังสือในตารางสมผุสช่ององศา (เป็นเฉพาะสุริยยาตร์)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.003 วันที่ 21/12/2554
1. แก้ไขตัวเลือกชันษาจร/ตรีวัยในหน้าตั้งค่า ไม่แสดงตัวที่เลือกไว้

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.54.002 วันที่ 18/12/2554
1. ปรับปรุงระยะเวลาการเปิดรายชื่อให้เร็วขึ้น
2. แก้ไข บางครั้งการกดเมาส์เพื่อใส่วันที่,เวลาฯลฯ ทำให้แฮงก์
3. แสดงชื่อดาวตามแบบตัวหนังสือในดวง
4. เพิ่มเติม เมื่อค้นหาตามที่ต้องการแล้ว Export All ข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่ต้องคลิกเลือก
5. แก้ไข บางครั้งเวลาเริ่มต้นดวงใหม่ กดใส่วันที่เกิดยาก ต้องเลือกจากปฏิทิน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.023 วันที่ 12/11/2554
1. แก้ไข บางครั้ง Profile เพิ่มรายการขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.022 วันที่ 20/9/2554
1. แก้ไข ตั้งค่าไฟล์ แล้วเลือกไฟล์ข้อมูลที่มี Password โปรแกรมจะแสดงข้อความ error
2. เพิ่มเติม แจ้ง พ. (ดาวพักร) เมื่อเอาเมาส์วางบนดาวและในหน้ามุมดาวทันใจ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.021 วันที่ 16/6/2554
1. แก้ไข เลือก Import ข้อมูล เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วโปรแกรมไม่ทำงาน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.020 วันที่ 9/6/2554
แก้ไข หลังจากค้นหาและ Export บางข้อมูลแล้ว บางครั้งจะขึ้นข้อความ Error
2. Synchronize ข้อมูล กดเริ่มต้นเพื่อเลือกไฟล์ แต่กดยกเลิก ไฟล์ข้อมูลจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Copy...
3. กดเลือกไฟล์ข้อมูลในหน้า Utilities มองไม่เห็นชื่อไฟล์ข้อมูล
4. แก้ไขเรื่องการมองเห็น สุริยุคราส/จันทรคราส ณ สถานที่เกิด/จร

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.019 วันที่ 4/5/2554
1. แก้ไข เมื่อ Import ข้อมูล มักจะขึ้นข้อความว่า เกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลที่ต้องการได้
2. แก้ไข midpoint บางครั้งขึ้นชื่อผิด
3. แก้ไข Export ข้อมูลแล้ว ตั้งค่าตัวเลือก ที่ตั้งไว้ไม่ได้ไปด้วย

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.018 วันที่ 12/2/2554
1. แก้ไข ลาก ลั ในนวางค์ อาจทำให้ ลั เปลี่ยนราศี (พบน้อยมาก)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.017 วันที่ 15/12/2553
เป็นรุ่นทดสอบภายใน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.016 วันที่ 14/10/2553
1. แก้ไขตั้งค่าเกษตรราศีกุมภ์เป็นดาว ๗ กดอ่านเรือนในหน้าบันทึกแสดงไม่ถูกเรือน
2. ถ้าเลือกข้อมูลแล้ว Export จะได้ไฟล์ข้อมูลที่มีชื่อ Profile ซ้ำๆกัน 2 ชุด

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.015 วันที่ 30/9/2553
1. แก้ไข เลือกเวลาเกิดไม่ทราบ บางครั้งคำนวณตำแหน่งลัคนาเท่าดาวอาทิตย์หรือจันทร์ไม่ได้
2. แก้ไขต่อเนื่องจากข้อ 1 สัญญลักษณ์ตนุเศษจรอยู่ผิดที่

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.014 วันที่ 1/9/2553
เป็นรุ่นทดสอบภายใน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.013 วันที่ 2/8/2553
1. แก้ไข เลือกไม่พิมพ์ตัวสีแดงในหน้าฤกษ์ ไม่พิมพ์ดาวจันทร์
2. แก้ไข เลือกไม่พิมพ์ตัวสีแดงในหน้าฤกษ์ บางบรรทัดยังพิมพ์อยู่
3. ปรับปรุงข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่ได้อัพเดทโปรแกรมเป็นเวลานาน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.012 วันที่ 28/7/2553
1. เพิ่มเติม กดเลือก Profile ของการตั้งค่า ได้จากข้างใต้รูปดวงราศีจักรเลย ไม่ต้องเข้าหน้าตั้งค่า และเพิ่ม Profile มาตรฐานไว้ 4 แบบ
2. แก้ไข เลือกตนุลัคน์เสวยอายุ แสดงค่ามหาทักษาเป็นแบบวิมโสฯ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.011 วันที่ 23/7/2553
1. แก้ไขมุมดาวทันใจ ไม่ได้บอกตำแหน่งมาตรฐานดาวของดาวจันทร์ น่าจะเกิดขึ้นหลังจากรุ่น 5.53.006

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.010 วันที่ 22/7/2553
1. แก้ไขเตือนวันเกิดหายไปหลังจากรุ่น 5.53.005
2. เพิ่มเติม เตือนวันเกิดกลุ่มอะไรก็ได้ กี่กลุ่มก็ได้
3. เพิ่มเติม เตือนวันเกิด เฉพาะบุคคล ใครก็ได้ ที่เกิดภายใน 1 อาทิตย์

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.009 วันที่ 18/7/2553
1. แก้ไขเรียกข้อมูลเก่า กดดับเบิ้ลคลิกที่ข้อมูล บางครั้งขึ้นข้อความ error

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.008 วันที่ 18/7/2553
1. แก้ไขเรียกข้อมูลเก่า บางครั้งขึ้น Invalid property value

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.007 วันที่ 17/7/2553
1. แก้ไขบางคนเรียกข้อมูลมาแล้ว โปรแกรมแฮงก์ไปเลย

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.006 วันที่ 15/7/2553
1. แก้ไขการ/ป้องกัน ข้อผิดพลาดของไฟล์เนื่องมาจากเครื่องแฮงก์ให้ดีขึ้น

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.005 วันที่ 10/7/2553
1. ถ้าตั้งคำนวณแบบสุริยยาตร์ พิมพ์เพื่อค้นหาชื่อ ในช่องเปิดดวง 9 คนสุดท้าย จะขึ้นข้อความ Object variable not set.

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.004 วันที่ 10/7/2553
1. ถ้าตั้งค่าแสดงมุมดาวน่าสนใจวันนี้ เปิดโปรแกรมแล้วขึ้นข้อความ ข้อผิดพลาด cMyDate
2. ตั้งไม่เตือนวันเกิด แล้วยังเตือนอยู่

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.003 วันที่ 10/7/2553
1. ปรับปรุงการรวมข้อมูลแยกข้อมูล
2. แก้ไข บางครั้งการคำนวณใหม่และการรวมข้อมูลจะทำให้โปรแกรมค้าง

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.002 วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
1. แก้ไข บางครั้งกดชื่อในรายการแล้วไม่มีดวงตัวอย่างแสดงในช่อง
2. เปิดหน้าฤกษ์ บางครั้งขึ้นข้อความ Overflow
3. ปรับปรุงการ Export และ Import ข้อมูล
4. เพิ่ม ฤกษ์ ในหน้าต่างมุมดาวทันใจ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.001 วันที่ 26/4/2553
1. แก้ไขป้ายบอก Lat, Long ของเมืองที่เกิด/จร หายไป

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.53.000 วันที่ 14/4/2553
1. แก้ไขถ้าอายุจรเป็น 0 แล้วลากดาวจรหาดาวย้ายราศีแล้วขึ้นข้อความผิดพลาด
2. แก้ไข ตั้งค่าในหน้ามุมดาว เลือก/ไม่เลือก ดาวบางดวงไม่ได้
3. แก้ไข ค้นหามุมดาว ไม่ให้แสดงดาวที่ไม่ได้เลือก และไม่แสดงมุมดาวซ้ำ
4. แก้ไข ตั้งค่าแบบพาราณสี ที่หน้าบันทึก กดใส่ข้อความสมผุสดาวและตำแหน่งมาตรฐาน บางครั้งมีเขียน ตนุเศษไว้ผิดดาว
5. แก้ไข ตั้งค่าพาราณสี ลากอายุจรในดวงไม่ได้

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.047 วันที่ 6/4/2553
1. แก้ไขตั้งค่า เคลียร์ช่องนับอายุจรตามอายุชำระ แล้วลากชันษาจร แล้วชันษาจรย้อนถอยหลัง

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.046 วันที่ 3/4/2553
1. แก้ไขตั้งค่า เคลียร์ช่องนับอายุจรตามอายุชำระ แล้วคำนวณอายุจร ณ วันเกิดหลังสองยามแล้ว น้อยไป 1

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.045 วันที่ 7/3/2553
1. แก้ไข ลากราหูในนวางค์ บางครั้งกระโดดไปหลายนวางค์

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.044 วันที่ 26/2/2553
1. แก้ไขข้อผิดพลาดบางดวง บางครั้ง เมื่อเปิดหน้าฤกษ์/ค้นหาฤกษ์จะแสดงข้อความผิดพลาด

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.043 วันที่ 6/2/2553
1. เพิ่มเติมหาลัคนาในยามนาฬิกาโดยใช้ยามอัฐกาล
2. เพิ่มเติมการปิดแสดงดาวจร แสดงเฉพาะตรีเทพ
3. แก้ไขข้อผิดพลาดบางดวง บางครั้ง เมื่อเปิดหน้าฤกษ์/ค้นหาฤกษ์จะแสดงข้อความผิดพลาด

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.042 วันที่ 20/1/2553
1. แก้ไขเรียกรายชื่อแล้ว ในรายการ 9 ดวงสุดท้ายถ้ามีรายชื่อซ้ำกัน อาจเปิดดวงไม่ตรงกับที่ต้องการ
2. แก้ไขพิมพ์ อาจมีตัวหนังสือหัวข้อเป็นตัวหนังสือแปลกๆ (เป็นจากรุ่น 5.52.040)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.041 วันที่ 10/1/2553
1. แก้ไขวิมโสตตรีทศา ในช่วงเสวยบางครั้งแสดงวันที่แต่ในช่วงถัดไปเป็น 0 (เป็นเฉพาะช่วงแรก)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.040 วันที่ 3/1/2553
1. ปรับปรุงการแสดงมุมดาวน่าสนใจวันนี้ ไม่ให้แสดงดาวซ้ำ
2. ปรับปรุงหน้าค้นหามุมดาว ไม่ให้มีดาวที่ไม่ได้เลือกแสดงผลในดวงขึ้นมา

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.039 วันที่ 12/12/2552
1. ปรับปรุง option ในหน้าอินทภาสให้ละเอียดขึ้น โดยให้เลือกใช้สมผุสดาวดาราศาสตร์หรือแบบสุริยยาตร์และลัคนามหานาทีหรือไม่ก็ได้

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.038 วันที่ 11/12/2552
1. แก้ไขข้อผิดพลาด ถ้าใส่เวลาเกิดเป็น 24 วันเกิดจะเพิ่มไป 2 วัน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.037 วันที่ 7/12/2552
1. เพิ่มเติมตัวเลือกการคำนวณลัคนาในหน้าอินทภาส
2. แก้ไข Bug ตั้งคำนวณแบบสุริยยาตร์, จันทร์ดาราศาสตร์ เปิดหน้าฤกษ์แล้วมีข้อความ error
3. ตัวหนังสือในหน้าอินทภาส บางเครื่องไม่แสดงภาษาไทย ถ้าแก้ไขไม่ได้โปรดอ่านจาก http://horasad.com/talk/viewtopic.php?t=597

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.036 วันที่ 19/10/2552
1. แก้ไข Bug ผู้ที่เกิดก่อน 2463 และเกิดเวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น วันในทักษาแสดงไม่ถูกต้อง

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.035 วันที่ 26/8/2552
1. แก้ไข Bug ของการแสดงดาว midpoint เวลาปิด/เปิดดาวจรในดวงจักรราศี

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.034 วันที่ 25/8/2552
1. เพิ่มเติม เปิด/ปิดการแสดงดาวจรในดวงจักรราศีได้

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.033 วันที่ 7/8/2552
1. แก้ไข ที่ช่องวันเกิด(วันที่จรไม่เป็น)ใส่เป็นปีค.ศ.แล้วกด + วันที่จะผิดไป 10 วัน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.032 วันที่ 14/7/2552
1. แก้ไข ให้แสดงสรุยคราสเกิน 1 เดือนจากวันเกิด (เดิมแสดง แต่ไม่แสดงในรุ่น 031)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.031 วันที่ 14/7/2552
1. แก้ไข แสดงจันทรคราสขาดหายไปบางช่วง

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.030 วันที่ 23/6/2552
1. แก้ไข ตั้งค่าเกิดวันพุธกลางคืนเป็นราหู เกิดหลังเที่ยงคืน แล้วพิมพ์ออกมาเป็น ๔

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.029 วันที่ 15/6/2552
1. เพิ่มเติม ตั้งรหัสป้องกันให้กับไฟล์ข้อมูล/โปรแกรมได้ เพื่อกันคนอื่นแอบดูหรือนำไปใช้

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.028 วันที่ 25/5/2552
1. แก้ไข เตือนวันพระผิดวันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.027 วันที่ 8/5/2552
1. แก้ไข บางครั้งอินทภาสแสดงอายุจันทรคติผิด โดยเฉพาะผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมและพฤศจิกายน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.026 วันที่ 17/4/2552
1. แก้ไข ถ้าเปิดโปรแกรมหลังเที่ยงคืน(แต่ก่อนอาทิตย์ขึ้น) โปรแกรมเตือนวันพระผิดวัน(เป็นวันพรุ่งนี้แทนวันนี้)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.025 วันที่ 16/4/2552
1. เพิ่มเติมการติดตั้งเฉพาะของ Windows Vista(tm) และAcrobat Reader(tm) 8.1.1
2. แก้ไขเรื่องตัวอักษรใหญ่ในหน้าอินทภาสที่เป็นบางครั้ง (น่าจะเป็นจากรุ่น 5.52.023)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.024 วันที่ 31/3/2552
1. แก้ไขเลขโอนทะเบียนไม่ขึ้นหลังจากเอาโปรแกรมออกในรุ่น 5.52.022 และ 023

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.023 วันที่ 25/3/2552
1. ปรับปรุง การค้นหาให้รวดเร็วขึ้น
2. แก้ไขแจ้งวันพระ วันผิด

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.022 วันที่ 20/3/2552
1. เพิ่มเติม ตั้งเตือนวันเกิดภายใน 1,2,3 หรือ 4 อาทิตย์ได้
2. เพิ่มเติม เตือนวันพระ (วันรุ่งขึ้น และ ตรงวันพระ)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.021 วันที่ 15/3/2552
เป็นรุ่นทดสอบภายใน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.020 วันที่ 10/3/2552
1. แก้เรื่อง ตัว ฐ แสดงตรงองศาของบรรทัดอายนางศะที่ตารางสมผุส
2. เพิ่มเติมให้ตัดรูปแบบตัวหนังสือออกได้เวลาก๊อปปี้ข้อความ
3. เพิ่มแสดงองศาตากลางใน preview ข้อมูล หน้าเปิดข้อมูลเก่า (ถ้าตั้งคำนวณแบบสุริยยาตร์)
4. ดวงที่ตั้งค่าพิเศษเฉพาะดวงนี้ แสดงใน preview หน้าเปิดข้อมูลเก่าไม่ถูก
5. ค่า Profile ที่ตั้งหายไป เมื่อเปิดดวงที่ตั้งค่าพิเศษไว้
6. แก้ไขการ Export ถ้าเลือกข้อมูลเดียวจะ Export ไปทั้งหมด
7. เปิดข้อมูลเก่า เรียงตามลำดับกลุ่ม บางชื่อไม่เรียงตามตัวอักษร

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.019 วันที่ 16/2/2552
1. แก้เรื่อง ถ้ามีการตั้งค่าเฉพาะดวงและ Profile พร้อมๆกัน จะทำให้ค่าที่ตั้งใน Profile หายไป

การแก้ไขเพิ่มเติมรุ่น 5.52.018 วันที่ 26/1/2552
1. แก้เรื่อง ข้อมูลจากโปรแกรมรุ่นเก่ามากๆ และรุ่น ๓.๖๐ นำมาใช้ แล้วเปิดไม่ได้

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.017 วันที่ 20/1/2552 เป็นรุ่นทดสอบภายใน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.016 วันที่ 15/1/2552
1. แก้เรื่อง Logitude ของคราสในหน้าฤกษ์ กลับกัน E และ W
2. แก้เรื่องการมองเห็นคราส บางครั้งแสดงว่ามองไม่เห็น
3. ถ้าตั้งแสดงดวงฤกษ์ตามดวงกำเนิด ถ้าตั้งวันที่แล้วลากลั วันที่อาจเปลี่ยนถอยกลับ
4. เพิ่ม ลาก ท ในดวงฤกษ์

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.015 วันที่ 1/1/2552
1. ปรับปรุงเรื่องการค้นหาข้อมูล
2. ปรับปรุงเรื่องการค้นหามุมดาว
3. แก้ไขปัญหาการขอรหัสซ้ำซ้อน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.014 วันที่ 13/12/2551
1. แก้ไขการจัดการข้อมูลซ้ำไม่ทำงาน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.013 วันที่ 13/12/2551
1. แก้ไขค้นหาดาวเจ้าเรือนเป็นนิจไม่ถูก

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.012 วันที่ 5/12/2551
1. แก้ไขเรื่องเลขทะเบียนที่เปลี่ยนสลับไปมา 2 เลขหมาย
2. เพิ่มเติมระบบ Hardlock

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.011 วันที่ 23/11/2551
1. แก้ไขที่ผิดบางประการในทักษาดาวฤกษ์(พาราณสี)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.010 วันที่ 9/10/2551
1. เพิ่มคีย์เวิร์ด
2. ลากดาวในนวางค์จักรแล้ว เครื่องหมายชันษาจรในราศีจักรอยู่ผิดตำแหน่ง

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.009 วันที่ 12/7/2551
1. แก้ไข หน้าต่างมุมดาวทันใจ บางครั้งขึ้นตัวอักษรภาษาอังกฤษแทน ล, ท, ก
2. แก้ไข ยิงแสงดาว(ตามสไตล์อ.ประทีป) เมื่อเอาเมาส์ชี้ที่ดาวและกด shift (ต้องตั้งแสดงชะตาจรก่อน)
3. แก้ไข เลื่อนเวลาเกิด/จร แล้วดาวในราศีจักร/นวางค์จักร ๑๐ ลัคน์ ไม่เปลี่ยน (เป็นจากรุ่น 5.52.008)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.008 วันที่ 24/6/2551
1. แก้ไข ดาว midpoint ไม่อัพเดทตาม วันที่จร (น่าจะเป็นตั้งแต่รุ่น 5.52.001)
2. ถ้าตอนใส่เวลาเกิดใส่แต่ตัวเลขชั่วโมงไม่ได้ใส่นาที จะแสดงชันษาปีจรไม่ถูกตำแหน่ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนวันที่จร
3. ตัวเลขบอกฤกษ์ในลัคนากำเนิด ผิด (น่าจะเป็นตั้งแต่รุ่น 5.52.001)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.007 วันที่ 21/5/2551
1. แก้ไข ถ้าตั้งอายนางศะเป็นกฤษณามูรติ กดปุ่มใส่สมผุส/ตำแหน่งมาตรฐานลงในหน้าบันทึก จะแสดงข้อมูลมาเกิน
2. แก้ไขกดคีย์เวิร์ด นางงาม/พริตตี้ จะเพิ่มคีย์เวิร์ด สวย/หล่อ บุคลิกดี ให้อัตโนมัติ
3. แก้ไข เปิดไฟล์โฮ๋ราสาด ๓.๕๐ หรือ ๓.๖๐ รุ่นเก่ามากๆ แล้วมีปัญหา

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.006 วันที่ 30/4/2551
1. แก้ไข เปิดหน้าข้อมูลเก่า กดรายชื่อในรายการ 9 ดวงสุดท้ายเพื่อเลือก แต่โปรแกรมไม่แสดงตาม
2. แก้ไข เปิดหน้าข้อมูลเก่า ดวงที่แสดงในรายการ 9 ดวงสุดท้ายไม่ตรงกันกับรูปดวง (เป็นจากรุ่น 5.51.002)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.005 วันที่ 27/4/2551
1. แก้ไข เปิดหน้าฤกษ์บางครั้งขึ้นข้อความ error
2. แก้ไข ลากดาว ๕ ย้ายราศีไปเมษ ช้าผิดปกติ (เป็นกับสุริยยาตร์)
3. แก้ไข ลากดาวย้ายราศีบางครั้งไม่ได้นาทีแรกที่ดาวย้าย เป็นจากรุ่น 5.50.023

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.004 วันที่ 22/4/2551
1. แก้ไข อัพเดท ถ้าโปรแกรมรุ่นเก่ามากๆ จะเกิดข้อความว่า มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูล ไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.003 วันที่ 6/4/2551
1. แก้เรียงลำดับตามการใส่ข้อมูล ถ้าข้อมูลเกิน 1 พันจะไม่เรียงลำดับ
2. แก้ไขตั้งค่าวิมโสตตรีแบบนับวัน จะไม่แสดงทศาในช่วงปัจจุบันถ้าอายุเกิน 120 ปี
3. แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ ใน File Utility Import, Synchronize

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.002 วันที่ 2/4/2551
1. เพิ่มเติมเมนู Utility ในปุ่มเปิดข้อมูล มีความสามารถเพิ่มหลายประการ
2. เลือกตั้งชื่อข้อมูลได้, จัดการข้อมูลดวงชะตาที่มีซ้ำในข้อมูล
3. Import, Export ข้อมูลดวงชะตา เลือกได้จากในหน้าข้อมูลเก่าหรือในหน้าค้นหา
4. Synchronize ข้อมูลของเครื่อง 2 เครื่อง
5. แก้ไข ดาวเจ้าตรียางค์มรณะ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.52.001 วันที่ 28/3/2551 เป็นรุ่นทดสอบภายใน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.031 วันที่ 4/3/2551
1. แก้ไข ในเปิดข้อมูลเก่า ตนุเศษในรูป preview ลัคนาราศีกุมภ์ยังแสดงผิด(เป็นใน 5.51.030)
2. เพิ่มเติม กด Ctrl-คลิกเม้าส์เพื่อก๊อปปี้ข้อความในช่องมหาทักษา/วิมโสตตรี ไว้ในคลิปบอร์ด
3. แก้ไขหาลัคนาเท่ากับจันทร์ ไม่ได้บางวันสำหรับดวงที่ไม่ทราบเวลาเกิด

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.030 วันที่ 28/2/2551
1. แก้ไข ในเปิดข้อมูลเก่า ตนุเศษในรูปดวง preview แสดงผิด

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.029 วันที่ 27/2/2551
1. แก้ไข ประเทศ Georgia(ใน USSR) เลือกแล้ว ชื่อเมืองเป็นเมืองในรัฐ Georgia แทน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.028 วันที่ 26/2/2551
1. แก้ไข เปิดหน้าวิมโสตตรีทศา ขึ้น Type mismatch (จากการแก้ไข 5.51.027)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.027 วันที่ 25/2/2551
1. แก้ไข เปิดหน้าวิมโสตตรีทศา แล้วกดปุ่ม Now เพื่อตั้งวันที่ปัจจุบันไม่ได้ (เป็นจาก 5.51.026)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.026 วันที่ 23/2/2551
1. แก้ไข เปิดดวงเก่า เลื่อนหน้าแล้วกลับมาแสดงดวงสุดท้ายไม่ยอมไป
2. แก้ไข สถานที่จร ค้างไม่เปลี่ยนไปตามดวงเก่าที่เรียกมา
3. แก้ไข หน้ามุมดาว ตัวเลขดาวจรต้องเป็นเลขอารบิค
4. เพิ่ม วิมโสตตรีทศา แสดงตัวเลขช่วงอายุ
4. แก้ไข ถ้าติ๊กแสดงทักษาคู่สมพล แล้วเลือกแสดงพาราณสีแสดงทักษาดาวเคราะห์จะผิด
5. แก้ไข ทักษาดาวฤกษ์ บางครั้งแสดงผิด
6. แก้ไข ปีจร ถ้าเป็นปีที่มีเดือน ๘ สองหน จะแสดงปีจรผิด

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.025 วันที่ 20/2/2551 เป็นรุ่นทดสอบภายใน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.024 วันที่ 1/2/2551
1. แก้ไข ลากลั จรในหน้าฤกษ์(จร) ข้ามวัน น่าจะเป็นตั้งแต่รุ่น ๐๒๓
2. แก้ไข มุมดาวทันใจ มีดาวที่ตั้งไม่ให้แสดงขึ้นมาด้วย
3. แก้ไขสัญลักษณ์องศาในหน้าสมผุสดาวและมุมดาวทันใจ
4. แก้ไขมุมดาวทันใจไม่เปลี่ยนตามทักษาคู่สมพล
5. แก้ไขกาทักษาจรบางครั้งไม่แสดง

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.023 วันที่ 27/1/2551
1. แก้ไขเรื่องตัวหนังสือในช่องขยาย อยู่ไม่ตรงบรรทัด
2. แก้เรื่องพาราณสี เดือนจรกับวันจรในเดือน ๕ ปี 2551 ไม่ตรง
3. แก้เรื่องลากดาวจรทับดาวจรหาวันไม่ได้ในหลายช่วง
4. แก้ไขเริ่มดวงลากดาวเปลี่ยนวันที่เกิดแล้วสมผุสดาวจรไม่ขึ้น(บางครั้ง)
5. แก้ไขการค้นหามุมดาว ไม่แสดงดาว ก,ท แล้วแต่ยังมีผลขึ้นมา
6. แก้ไขอายุจรถ้ามีค่ามากกว่า 100 จะแสดงเป็น ---

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.022 วันที่ 22/12/2550
1. แก้ไขเรื่องตัวหนังสือในช่องขยาย อยู่ไม่ตรงบรรทัด (เป็นกับรุ่นเก่ามากๆ)
2. ปุ่มรวมข้อมูล ยังใช้ไม่ได้

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.021 วันที่ 21/12/2550
1. แก้ไขเรื่องรหัสและทะเบียนของโปรแกรมที่ขึ้นมาถามเลขรหัสซ้ำ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.020 วันที่ 20/12/2550
1. แก้ไขเรื่องรหัสและทะเบียนของโปรแกรมที่ขึ้นมาถามเลขรหัสซ้ำ

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.019 วันที่ 19/12/2550
1. เพิ่มเติม ตัวขยายช่วยให้ใส่วันที่,เวลา สะดวกขึ้น
1. เพิ่มเติม ตั้งให้ค้นหาอ่านภพเฉพาะมุมลัคนาหรือตนุลัคน์ได้
2. เพิ่มเติม เก็บค่าการเรียงลำดับในหน้า เปิดข้อมูลเก่า
3. เพิ่มเติมแสดงข้อความในหน้าบันทึกใน การเปิดข้อมูลเก่า
4. แก้ไข อยูในหน้าบันทึก ถ้ามีวันที่ที่ copy มาจากทศา บางครั้งขึ้น error: Type mismatch
5. แก้ไข ผูกดวงอมาวสี/ปูรณมี สำหรับดวงที่ล็อคไว้แล้ว ถ้ากดที่ผูกดวงกำเนิดจะทำให้วันที่เกิดเปลี่ยน
6. แก้ไขแสดงตัวเลขอายุเดือนจร บางครั้งที่แสดงไม่พอทำให้ขาดหายไป
7. แก้ไข ค้นหาฤกษ์ (แต่ทำงานปกติ) บางครั้งจะขึ้น Invalid procedure ให้กด OK
8. แก้ไข Type mismatch ในหน้าบันทึก (เป็นบางครั้ง)

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.017-18 เป็นรุ่นทดสอบภายใน

การแก้ไขเพิ่มเติม รุ่น 5.51.016 วันที่ 1/11/2550
1. เพิ่มเติม ทักษาดาวฤกษ์/ดาวเคราะห์และแก้ไขการพิมพ์
2. แก้ไข ผูกดวงอมาวสี/ปูรณมี กำเนิด ช้าผิดปกติ
3. แก้ไข พิมพ์คำว่า "ลัคนา" ซ้ำกันในหน้าอินทภาส
4. แก้ไข การใส่วันที่ในหน้าบันทึก ถ้าชื่อเมืองมีตัวหนังสือ > เมื่อเรียกตั้งวันที่จรแล้วจะไม่มีชื่อเมืองขึ้น
5. แก้ไข วิมโสตตรีทศา ทำงานช้า
6. แก้ไข ทักษาพิมพ์ข้ามหน้าหรือไม่เต็มหน้าหากตั้งแสดงดาว 11 ดาว
7. เพิ่มเติม ตั้งทศาตามวันที่ และ ตั้งวันที่ตามทศา (เพิ่มปุ่มตั้งค่าในหน้าทศา)
8. แก้ไข ไม่พิมพ์เส้นตาราง, ตรีวัยพิมพ์ขาดไปบางดาว ถ้าไม่เลือกพิมพ์ดวง

การแก้ไขก่อนหน้านี้ ให้ดูได้จาก update.txt

[goto Top]

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (c) ๒๕๓๗